شرکت در یک نگاه

شرکت تولیدی قند شیروان ، قوچان و بجنورد در تاریخ 1337/1/31 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 331 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و طبق مصوبه مجمع فوق العاده 1355/5/2 به سهامی عام تبدیل شده است . شرکت در تاریخ 1377/12/26 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . در حال حاضر شرکت تولیدی قند شیروان ، قوجان و بجنورد جزء شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا است . مرکز اصلی شرکت و کارخانه در کیلومتر 15 جاده شیروان ، بجنورد واقع است .

قند شیروان، با برندی معتبر در رشته فعالیت قند و شکر، بنگاهی است پویا و پیشرو در بازار کشور

مأموریت شرکت

تولید و عرضه شکر با شاخصه های برتر،توسعه تجارت،استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید با رویکرد ارزش آفرینی برای ذینفعان

استراتژی ها

تولید و عرضه شکر با شاخصه های برتر،توسعه تجارت،استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید با رویکرد ارزش آفرینی برای ذینفعان

اهداف کلان

تولید و عرضه شکر با شاخصه های برتر،توسعه تجارت،استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید با رویکرد ارزش آفرینی برای ذینفعان