چشم انداز,ماموریت,اهداف کلان,استراتژی ها

 • با برندی معتبر در رشته فعالیت قند و شکر، بنگاهی است پویا و پیشرو در بازار کشور، چابک و منعطف در برابر تحولات محیطی
 • تولید و عرضه شکر با شاخصه های برتر،توسعه تجارت،استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید
  با رویکرد ارزش آفرینی برای ذینفعان
 • افزایش سهم تولید
 • افزایش سهم بازار
 • تامین نیازهای روزانه مصرف کنندگان
 • افزایش سودآوری
 • بهینه نمودن و افزایش بازده دارایی ها
 • توسعه کشت پایدار چغندر
 • استفاده حداکثری از پتانسیلهای تولیدی
 • توسعه تجارت شکر
 • ورود به عرصه شیرین کننده های جایگزین
 • توسعه برند